Etikettarkiv: Ingå anställning

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

Det finns inte någon lag i Sverige på att ett anställningsavtal ska ha en viss form, exv att det måste vara skriftligt, varför ett muntligt anställningsavtal är lika giltigt och bindande som ett skriftligt. Reglerna kring avtals ingående hämtas i den allmänna avtalsrätten.

Ett anställningsavtal kan också ingås, precis som andra avtal, genom konkludent handlande. Det vill säga att parterna, arbetsgivare och arbetstagare, handlar som att ett avtal föreligger mellan dem.

Även om ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt så finns det enligt LAS, lagen om anställningsavtal, en viss informationsplikt. Informationsplikten återfinns i 6 c § LAS och innebär att en arbetsgivare är skyldig att lämna skriftlig information om vissa villkor för anställningen till arbetstagaren. Den skriftliga informationen enl LAS ska lämnas senast inom en månad från det att arbetstagaren har börjat arbeta. Om anställningen är kortare än tre veckor behöver någon information inte lämnas.

Vilken information ska lämnas?

LAS stadgar att viss väsentlig information ska lämnas skriftligen till arbetstagaren. Det innebär att som minst lämna information om arbetsgivaren- och arbetstagarens namn, adress, arbetsplats och vilken tillträdesdag för anställningen som gäller, en kort beskrivning eller tjänstetitel som specificerar anställningen,

Skriv anställningsavtal

Som arbetsgivare bör du alltid ha som rutin att ingå anställningsavtal skriftligt. Och som arbetstagare ska du kräva att få ett skriftligt anställningsavtal. Här kan du ladda ner en gratis mall för anställningsavtal