Svensk arbetsrätt

Den svenska arbetsrätten, det juridiska rättsområde som behandlar anställningsregler, är i mångt och mycket väldigt speciell i jämförelse med andra länders.

Partsautonomi

Kollektivavtal framför lagstiftning

I Sverige finns ingen lag som reglerar minimilön vilket finns i många andra länder. Tanken är i stället att parterna själva ska sätta löner och lönenivåer i kollektivavtal.