Att anställa

Om man har för avsikt att anställa en arbetstagare, och därmed bli arbetsgivare, finns det en mängd olika arbetsrättsliga regler och lagar att känna till, följa och ta hänsyn till. Även som anställd, arbetstagare, är det viktigt att känna till olika regler som gäller för anställningen men också rent generellt vad gäller rättigheter och skyldigheter som anställd.

Anställningsformer – att anställa och veta vilka anställningsformer som finns

Det finns två anställningsformer i Sverige; tillsvidareanställning (som ofta kallas fast anställning) och tidsbegränsad anställning. Huvudregeln enligt 4 § LAS är att ett anställningsavtal gäller tills vidare vilket innebär att man måste komma överens om att anställningen ska vara en tidsbegränsad anställning om det är det man är ute efter – annars gäller alltså att anställningen gäller tills vidare enligt ovan.

Tillsvidareanställning

Provanställning

Tidsbegränsad anställning

  • Vikariat
  • Allmän visstidsanställning
  • Säsongsarbete
  • Arbetstagare som fyllt 68 år