Arbetsrättsliga ord och begrepp

Det finns en mängd arbetsrättsliga ord och begrepp som kan vara svåra att känna till eller som kan fundera över vad de betyder. Här har vi sammanställt, och uppdaterar löpande, om viktiga ord och begrepp kring anställning och anställningsregler.

Anställningsavtal

Allmänna bestämmelser

Anbud

Accept

Kollektivavtal

Principalansvar

LAS

Ledighet

Semester

Vederlag