Välkommen till anställningsregler.se!

man woman desk office
Photo by Edmond Dantès on Pexels.com

Här skriver och berättar vi om svenska anställningsregler och övrig kunskap och fakta kring svensk arbetsrätt. Strukturen på hemsidan och kunskapen vi berättar är uppdelad på tre sidor enligt följande; Att anställa – där vi beskriver hur man ingår anställningsavtal och regler kring att anställa, Under anställning – där vi går igenom regler och bestämmelser som är viktiga att känna till som gäller under tiden då anställningen pågår samt Avsluta anställning – här berättar vi reglerna för hur man avslutar en anställning.

Materialet på sajten är skriven i första hand ur arbetsgivarperspektiv men även arbetstagare – anställda – tror vi kan ha stor nytta av vårt material.